Opgave formulier Optochten VV de Steinder Bök

Per groep of persoon niet meer dan één opgaveformulier gebruiken! Let op de
verkeersveiligheid van de wagens. Deugdelijke verlichting is verplicht! De politie
zal toezien controleren op de afmetingen van de wagens. Voldoen ze niet aan de
gestelde afmetingen?? Jammer voor de moeite en het werk. U loopt het risico om
uitgesloten te worden van deelname.
Veur de rest wunsje weer uch eine sjwoane optoch!

Weer doon mit aan de:
 Kénjeroptoch  Grwoate Optoch
Es geer mit wilt doon aan twee of meer optochte, mot geer uch nog eine kjer inschrieve.

Uche (groeps)naam: (kumpt op de oorkonde te staon)

Contacpersoon:

Adres:

Postcode:        Woonplaats:

     

Mail adres:

Tillefoon:

Thema / Oetbeelding:

Toelichting op dit thema

Categorie:

Lét op:
Kleine wagens is tot 10 meater lengte, grwoate wagens is vanaaf 11 meater lengte

Opstelling geluid                    Geluids vermogen

            

Opstéllengte wages inclusief trékkend voertuig

De maximale maote veur eine wage zin:
4,80 meater hwoag, 3,00 meater breid en 14,50 meater lank inclusief trékkend voertuig.
Hie-op weurdt gecontroleerd veurdat geer aan de optocht deilnump. Respecteert geer
dees veurgesjreeve maote neet; loupt ger het risico van oetsluiting van deilname aan
de optoch!!!

Bij de Kénjeroptoch:

Aantal kénjer:           

Aantal begeleiders, ouwer dan 16 jaor:
(aantal volwassen begeleiders bedreug maximaal 1/3 van de groep)           

Opmerkingen

Aanmelde uuterlik deensdag 12.00 oer in de weak veuraaf aan de betreffende optoch.
Bördjes aafhaolen op de dônderdag veur ‘t trékke van de betreffende optocht in
MFC de Grous:
Veur de kénjeroptoch vanaaf 19:00 uur
Veur de grwoate optoch vanaaf 20:00 uur

Type 11 voor akkoord van het reglement optochten:  

Bie ‘t verzenden van dit formulier, gaot geer akkoord mit ‘t optochtreiglement.